pakhuis image

Huishoudelijk regelement

 • Uw unit is vrij voor u toegankelijk van 06.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week.
 • Het is niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te zijn. Bent u toch nog in het gebouw buiten de genoemde tijden, dan zal het alarm af gaan. De kosten van een door u veroorzaakt alarm worden aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal € 50,00.
 • Gebruik van nooddeuren alleen in geval van nood. Bij onrechtmatig gebruik van een nooddeur worden de opvolgingskosten van het beveiligingsbedrijf aan u doorberekend. Deze bedragen minimaal € 75,00
 • Uw toegangscontrole sleutel/pas/tag is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden afgegeven. Bij verlies van de Tag dient u Pakhuis Opslag hiervan direct op de hoogte te stellen.
 • In en buiten het gebouw worden 24 uur per dag video-opnamen gemaakt door het videobewakingssysteem. Pakhuis Opslag kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen in strijd met de huurovereenkomst en/of huishoudelijk reglement.
 • Het is niet toegestaan goederen die illegaal verkregen zijn of als zodanig beschreven kunnen worden op te slaan  bij het Pakhuis. Aan onderzoeken door justitiele autoriteiten – of andere daartoe bevoegde instanties – zal Pakhuis Opslag altijd medewerking verlenen. Als huurder dient u dientengevolge uw medewerking te verlenen.
 • Voorkom schade aan de toegangsdeur en u voertuig. Wacht bij het betreden van het gebouw tot de overheaddeur volledig geopend is.  En kijk bij het verlaten altijd of u unit en de overhead deur gesloten zijn.
 • Het is niet toegestaan om toegang te verlenen aan derden. Gebeurt dit wel, dan vragen wij u hiervan melding te maken bij de receptie.
 • Uit veiligheidsoverwegingen is een draaiende motoren in het gebouw zijn niet toegestaan.
 • Voor het vervoer van goederen in het gebouw kunt u gebruik maken van de gratis transportmiddelen. Wij verzoeken u geen losse goederen in de lift te stapelen. Vervoer per transportmiddel bevordert de door stroming en voorkomt schade aan het pand.
 • Transportmiddelen dienen na gebruik op de daarvoor aangewezen plek teruggeplaatst te worden. Indien transportmiddelen in de unit of elders worden geplaatst, wordt 5 euro kosten per dag aan u doorberekend.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw unit. Aan het einde van de huurperiode dient de unit schadevrij, bezemschoon te worden opgeleverd. Indien de unit niet in goede staat wordt opgeleverd, worden schoonmaak- dan wel verwijderingskosten aan u in rekening gebracht.
 • U bent verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is op straffe van een boete van minimaal 50 euro niet toegestaan enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal etc. binnen en/of buiten het gebouw achter te laten.
 • Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk of via de website van Pakhuis Opslag te geschieden met inachtneming van van een opzegtermijn van minimaal  1 kalendermaand.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
 • Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk bij Pakhuis Opslag d.m.v. te bellen naar 053 4 333 345
 • In het gebouw, kantine of kantoor van een vestiging van Pakhuis Opslag geldt een strikt rookverbod.
 • Pakhuis Opslag heeft het recht om de huurovereenkomst op te zeggen bij overtreding van het huishoudelijk reglement.

 

 
 

ContactContact

7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 staan wij voor je klaar!

Enschede 053 4 333 345
Almelo 0546 820 820
Hengelo 074 2 470 370

 Direct alle prijzen

 

 Volg ons op Twitter

Contact

7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 geopend.
Postadres | 7545 NK Enschede Wethouder Nijhuisstraat 28

Locaties

Enschede

053 4 333 345

Frederikastraat 71

routebeschrijving

Almelo

0546 820 820

Dollegoorweg 5

routebeschrijving

Hengelo

074 2 470 370

Oude Postweg 26

routebeschrijving

U kunt onze vestigingen alleen op afspraak bezoeken. Voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op 0546-820820 of per e-mail op info@pakhuis-opslag.nl

Locatie

 

Wij helpen u graag

Wij helpen u graag, maandag t/m zondag van 08:00 - 20:00 of stuur ons een mail.

 0546 820 820

We nemen zo spoedig contact met je op.